Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

49b) - Základní vlastnosti materiálů a jejich zkoušení

Zkouška podle Rockwella (HRx)
- zkouška tvrdosti je dána smluvní hloubkou tisku

HRx x = A, B, C…K HRC – diamantový kužel
HRB – SØ 1/16" (25,4 mm = 1")
Měření je rychlé, běžně používané v kalírnách, při výměně zkušeb. tělíska lze měřit tvrdé i měkké materiály.

Poldi kladívko


ZKOUŠKY ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT
- provádíme u materiálů, které jsou určeny pro práci při vyšších teplotách
- materiál ztrácí pevnost, objevuje se tečení tj. jev, kdy materiál vystavěný zatížení a teplotě se deformuje v závislosti na čase

ZKOUŠKY TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ
- zjišťujeme vhodnost materiálu k dalšímu zpracování
- výsledek zkoušky je závěr zda se materiál hodí nebo ne
- podmínky technologických zkoušek jsou blízké podmínkám při zpracování materiálu

ZKOUŠKA TVÁRNOSTI
- zkouška končí při objevu trhlin
- mezi zkoušky tvárnosti patří: zkouška lámavosti, drátu střídavým ohýbáním, plechů a pásů střídavým ohýbáním, hloubením plechů a pásů podle Erichsena, pěchováním, trubek, kovatelnosti


ZKOUŠKA SVAŘITELNOSTI
- zaručená – 1a
- zaručená podmíněná – 1b
- dobrá – 2
- obtížná – 3

ZKOUŠKA OBROBITELNOSTI
- automatová ocel, mosaz
- tříska drobivá
- dobře obrobitelné materiály


ZKOUŠKA SLÉVATELNOSTI
- slitiny neželezných kovů, dobře slévatelné

ZKOUŠKA ODOLNOSTI x OPOTŘEBENÍ
- zjišťuje se při kombinaci kov – kov, nekov – kov a nekov – nekov

ZKOUŠKA JISKROVÁ
- ocel měkká – 12 020 – 0,2% C
- ocel tvrdá – 12 060 – 0,6% C
- ocel nástrojová, rychlořezná – 19 800 – 0,8% C

ZKOUŠKY BEZ PORUŠENÍ MATERIÁLU
Zkouška nedestruktivní (defektoskopické)
- zjišťujeme vady materiálu
a) u součástí kde požadujeme naprostou spolehlivost, př. části letadel, části reaktorů
b) při kontrole polotovarů, př. odlitky, výkovky, svarky

Zjišťování povrchových vad
a) elektromagnetické


b) zkoušky kapilární
c) zkoušky akustické

Zjišťování vnitřních vad
a) prozařování
- jsou založeny na principu zeslabování záření při průchodu materiálem, záření γ (Co, Ir), RTG

b) ultrazvukem
- velmi široké použití, přístroje jsou přenosné, záření neškodí zdraví
- princip na elektromagnetickém vlnění o vysoké frekvenci, průchodová nebo odrazová

Žádné komentáře:

Okomentovat