Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

58 - Frézování

FRÉZOVÁNÍ
- obrábění rovinných a tvarových ploch v kusové a sériové výrobě
- hlavní pohyb vykonává nástroj (pohyb otáčivý), vedlejší pohyb je nejčastěji přímočarý (x, y, z), koná ho obrobek upnutý na stole, vedlejší pohyb může být i otáčivý (nejčastěji při výrobě vaček)
- stroj je frézka, nástroj je fréza (nástroj několikabřitý)

ZPŮSOBY FRÉZOVÁNÍ
- válcovými frézami
- čelními frézami
- okružovacími frézami
OKRUŽOVACÍ FRÉZOVÁNÍ

VÁLCOVÉ FRÉZOVÁNÍ
- na začátku záběru je průřez třísky nulový
- materiál obrobku se pod břitem pěchuje, Ra horší, větší namáhání nástroje
- nutno volit menší posuv = méně produktivní
- řezná síla působí od materiálu, upínací sílu musíme volit větší- menší požadavky na upínací sílu, není vhodné pro materiály s „kůrou“ (odlitky, výkovky)
- nelze použít u strojů, u kterých nelze vymezit vůli posuvného mechanismu stolu

ČELNÍ FRÉZOVÁNÍ


ŘEZNÉ PODMÍNKY PŘI FRÉZOVÁNÍ
- materiál nástroje – řezivost
- materiál obrobku – obrobitelnost
- průřez třísky – s
- trvanlivost 2…3 hodiny, podle druhu frézy
- posuv - fz n.z.fz = fot.n = fmin


FRÉZY – NÁSTROJE PRO FRÉZOVÁNÍ2) Podle plochy na které leží ostří
- válcová, kotoučová (čelní), čelní – válcová, tvarové


3) Podle sklonu zubu
- přímé
- šikmé (kotoučové frézy)
- ve šroubovici – mají větší počet zubů v záběru, klidnější záběr, plynulejší, menší rázy, náročnější výroba, vznik axiální síly, která namáhá ložisko, používají se u fréz na hrubování

4) Podle počtu zubů
a) jemnozubé – menší zuby, pro práci na čisto
b) polohrubozubé
c) hrubozubé – větší zubová mezera, zuby ve šroubovici

5) Podle způsobu upínání
- nástrčné – přesná díra s drážkou pro pero, nastrčují se na frézovací trny a ty mohou být buď krátké nebo dlouhé
- stopkové – se stopkou kuželovou nebo se stopkou válcovou – kleštinové upínače

6) Podle počtu dílů
- celistvé
- skládané – část je ve šroubovici pravé a část v levé
- s vkládanými břitovými destičkami

7) Podle materiálu
- RO (celistvé) 19 8xx – Ø výkovek, odlitek – 42 2991
19 8xx + 11 700 – svaření, povlak TiN
- SK (břitové destičky) – povlak TiN
- KM – Al2O3 + TiC (povlak TiN)

8) Podle způsobu výroby
- obrábění z polotovaru kovaného, odlitého nebo svařovaného – celistvé

Frézovací hlavy
- jsou určeny k frézování rozměrných rovinných ploch, jsou označované jako frézy čelní, ale jsou spíše čelní, válcové s vkládanými BD
- Ø D okolo 300 mm
- jsou to vysokovýkonné nástroje

FRÉZKY
- konzolové =stolové
- rovinné
- speciální (na závity, na ozubená kola, kopírovací)
- CNC (NC stroje)

Konzolové frézky
- velikost je odvozena od šířky pracovního stolu

Typy konzolových frézek
FA – řazení pákami
FB – řazení elektromagnetickými spojkami
FC – stolové – nemají konzolu, mají pevný pracovní stůl, svislý pohyb zajišťuje vřeteník
FCR – mají revolverovou hlavu
FD – opatřeny kalenými vodícími plochami
FN – obrábění složitých ploch
FG – vyrábí se dnes

Příslušenství konzolových frézek
- rozšiřuje pracovní možnosti stroje

- univerzální frézovací hlava – umožňuje natáčet vřeteno kolem vodorovné a svislé osy H, U
- svislá frézovací hlava – H, U = V
- obrážecí hlava H, U = svislá obrážečka
- otočné stoly
- ruční
- mechanický – pohon odvozen od podélného posuvu, slouží k obrážení kruhových drážek

- svěráky
- strojní jednoduché
- strojní otočné
- strojní sklopné
- samostředící

- frézovací trny
- dlouhé nebo krátké
- ukončeny upínacím kuželem do vřetena (Morse, strmý)
- trny s upínacími pouzdry – pro stopkové frézy

Rovinné frézky
- používají se pro obrábění těžších a rozměrnějších obrobků
- používají se frézovací hlavy – umožňuje frézovat rozměrnou rovinnou plochu
- stavebnicové (z dílů)
- portálové (pevné)
- může být jen s jedním stojanem

Speciální frézky
- kopírovací
- odvalovací – používají se na výrobu ozubených kol
- na závity a NC frézky

Žádné komentáře:

Okomentovat