Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

62 - Výroba ozubených kol

VÝROBA OZUBENÝCH KOL
- hlavně výroba čelních ozubených kol se zuby: přímé, šikmé, šípové zuby
- výroba kuželových kol
- šneková – zvláštní druh šroubového soukolí
- šnekové kolo, šnek (soustružením, válcováním, frézováním)

ZPŮSOBY VÝROBY OZUBENÝCH KOL
Dělící metoda
- postupně obrábíme každou zubovou mezeru zvlášť pomocí tvarového nástroje – má tvar zubové mezery, evolventa vznikne odvalováním přímky záběru po základní kružnici
- tvar evolventy závisí na úhlu záběru, modulu (m), počtu zubů (z)

- metoda je méně přesná – nepřesností nástroje a nepřesností dělení
- je to málo produktivní metoda kvůli natáčení, metoda je však univerzální

Odvalovací metoda
- vychází ze skutečného záběru dvou ozubených kol, jedno ozubené kolo je nástroj a druhé je obrobek, záběr je mezi šnekem a šnekovým kolem, př. hřeben a ozubené kolo
- boky zubu vytváříme odvalem => tato metoda je velmi přesná i produktivní, ale je třeba speciálních nástrojů: odvalovací frézka, obrážečka na ozubení

FRÉZOVÁNÍ OZUBENÝCH KOL DĚLÍCÍM PŘÍSTROJEM
- méně produktivní, přesné, ale univerzální, nástroj je normalizovaný (ČSN), nástroj – modulová fréza


FRÉZOVÁNÍ OZUBENÝCH KOL ODVALOVACÍM ZPŮSOBEM
- nástroj je odvalovací fréza, která á tvar evolventního šneku a břity jsou vytvořeny podélnými drážkami a podbroušením, podsoustružením hřbetu
- lze frézovat ozubená kola čelní se zuby přímými i šikmými a dají se frézovat i šneková kola
- sklon vřeteníku závisí na úhlu stoupání šroubovice šneku (β) a na úhlu sklonu na obrobku (λ)
- tvar zubu = základnímu profilu
- jsou normalizované ČSN
- odvalovací fréza se otáčí (n) = nf uložena ve vřeteníku a ten se posouvá ve směru zubu
- obrobek se otáčí n = i.nf i = nšk/nš
- na fréze je vyraženo α (20°), m, β
- metoda je přesná a produktivní
- odvalovací frézka – velikost je dána rozměrem obrobku (do m = G), otočný upínací stůl a frézovací suport s naklápěcím vřeteníkem

OBRÁŽENÍ OZUBENÝCH KOL ODVALOVACÍM ZPŮSOBEM
Obrážení hřebenovým nožem
- slouží k obrábění čelních ozubených kol se zuby přímými, šikmými
- nástroj je hřebenový nůž
- pohyb přímočarý vratný – nevýhoda
- metoda produktivní, přesná, vyžadují speciální stroje
- hřebenový nůž má lichoběžníkový profil, úhel čela vznikne sklopením hřebene, úhel hřbetu zešikmením při výrobě
- hřeben se posouvá a obrobek se otáčí – odvalovací pohyb
- délka hřebene je dána počtem zubů (8…12)
- hřeben má omezenou délku, musí se vracet
- nástroj se dá vyrobit jednoduše a přesně – výhoda
- hřebenem lze obrážet kola se zuby přímými i šikmými

Obrážením kotoučovým nožem
- nástroj – přesně vyrobené ozubené kolo
- plocha čela i plochy hřbetu jsou kuželové
- složitější výroba kola
- ostřením se zmenšují průměry na nástroji, na novém nástroji jsou větší průměry a ostřením se zmenšují
- předností je plynulý odvalovací způsob
- lze obrážet jak vnitřní, tak vnější ozubení
- pro ozubení šikmá a šípová se používá nástroj se šikmými zuby, při pracovním zdvihu se pootáčí
- používají se speciální obrážecí stroje (část, která koná přímočarý pohyb, smýkadlo)
- ozubená kola lze obrážet protahováním (protahovací trn je tvarový, má tvar zubové mezery)

ŠEVINGOVÁNÍ
- dokončování ozubených kol bez tepelného zpracování
- upravíme drsnost povrchu, dá se ovlivnit osová vzdálenost a přesnost evolventy
- řezný pohyb – osy obrobku a nástroje jsou mimoběžné, rozdílný sklon zubů na obrobku a na nástroji, zuby se vzájemně posouvají ve směru osy (podélném)

BROUŠENÍ OZUBENÝCH KOL
- brousí se kola kalená, cementovaná, popouštěná a kola pro velké obvodové rychlosti a velké přenášené síly
- brousí se jedním nebo dvěma tvarovými kotouči (dělící způsob)
- broušení odvalovacím způsobem – nástroj ve tvaru šneku
- broušení dvěma brusnými kotouči skloněnými pod úhlem záběru, kotouče tvoří boky hřebene
- nejpřesnější kola dokončujeme lapováním (dobrušováním), hodilo by se lapovat vzájemně kola, která tvoří soukolí, úběr v setinách mm
- kotouče jsou normalizované

Žádné komentáře:

Okomentovat