Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

24 – CP řízení

CP řízení je dráhové zpětnovazební. V každém okamžiku kontrolována rychlost a poloha os ta, aby bylo dosaženo požadované trajektorie

Žádné komentáře:

Okomentovat