Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

23 – PTP (Point to Point)

- charakteristika – omezený počet řízených bodů
- rychlost je dána předběžným nastavením regulačních prvků
- počet řízených bodů je dán počtem narážek
- obvykle se pohybuje pouze jedna pohybová jednotka, při pohybu současně je trajektorie nejistá

a) přípravná fáze
- koncepční tvorba pracoviště
- příprava periferií a výrobních strojů
- řešení ??? – rozmístění strojů a periferií
půdorysná a vertikální studie – pro stanovení trajektorie pohybu efektoru

b) vlastní tvorba programového vybavení
- definování trajektorie
- slovní formulace problému
- stanovení pohybového diagramu činností PR
- vývojové diagramy
- sestavení programu
- odladění a odzkoušení

c) realizace
- oživení
- odzkoušení a kontrola chování
- kontrola nouzového STOP a režimu RESET

Žádné komentáře:

Okomentovat