Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

12 – Rozhodovací analýza

Druhá fáze rozhodnutí
– má k dispozici soubor několika námětů pracovišť vybraných pro automatizaci a je třeba stanovit pořadí pro řešení
– má několik komerčních alternativ řešení určitého RTP (robotizované tech. pracoviště) a vybírá nejvhodnější z nich
V praxi je nejobvyklejší empiricko-intuitivní rozhodování pro řešení problému – rozhodovací analýza – účelně propojuje přednosti empirického a exaktního rozhodování.
Metoda je vhodná pro multikriteriální rozhodování složitých problémů. Umožňuje komplexní hodnocení kritérií, propojit technická, ekonomická i výrobně organizační hlediska.

Žádné komentáře:

Okomentovat