Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

OBSAH

1 – Komplexní automatizace strojírenské výroby, obecné cíle automatizace, výrobní systém
2 – Výrobní systém „0“ tého řádu, technologické pracoviště, automatizované technologické pracoviště, struktura ATP a RTP
3 – Robot
4 – Vliv kinematické struktury na přesnost polohování
5 – Kinematické vyšetřování mechanismů PR
6 – Vektorová metoda v syntéze mechanismů PR a M. Postup řešení inverzní úlohy polohy
7 – Maticové metody
8 – Postup vyšetřování vlastních pohybových rovnic aplikaci Lagrangeových rovnic II. druhu
9 – Postup při projektování RTP. Projektové etapy a jejich výsledek
10 – Metodika navrhování automatizovaných technologických pracovišť s PR, postupné kroky při systematickém projektování metodou PQRST
11 – Obecný postup analýzy při řešení projekt. úkolu
12 – Rozhodovací analýza
13 – Elektrické pohony PR, specifické požadavky na elektropohony, porovnání
14 – DC pohony
15 – Asynchronní motory
16 – EC motory
17 – Elektropohony s krokovými motory v konstrukci manipulátiorů a PR
18 – Lineární motory v pohonech PR
19 – Přehled důležitých technických parametrů elektropohonů PR. Postup při návrhu a dimenzování elektrického servopohonu
20 – Princip elektrického polohového servomechanismu
21 – Čidla pro spojitá snímání polohy
22 – Rozdělení PR z hlediska řízení
23 – PTP (Point to Point)
24 – CP řízení
25 – Základní principy programování PR, přehled a charakteristika ON LINE a OFF LINE programování
26 – Vztah způsobu programování a aplikačního nasazení PR
27 – Činnost řídícího počítače při CNC řízení, způsoby transformace souřadnic a přehled interpolačních metod
28 – CNC řízení
29 – Řídící systémy PR
30 – Systematické rozdělení translačních pohybových jednotek , z hlediska kontrukčního provedení, uložení, transformace pohybu od pohonu atd.
31 – Pasivní úchopné hlavice (ÚH)
32 – Aktivní úchopné hlavice (ÚH)
33 – Mechanické úchopné hlavice (chapadla)
34 – Orientační výpočet
35 – Orientační výpočet – orientační fáze výpočtů
36 – Systémy automatické výměny efektorů (SAVE)
37 – Vícerozsahové a adaptivní chapadla
38 – Konstrukce PR
39 – RTP – pro obrábění
40 – Cíle při racionalizaci montáže
41 – RTP – bodové svařování
42 – RTP – povrchové úpravy
43 – Tvářecí procesy z hlediska automatizace výrobních systémů
44 – Nákladový model ekonomické efektivnosti
45 – Základní podmínky bezpečnosti práce na robotizovaných technologických pracovišť
46 - Metalografie, atom,slitiny kovů
46 - Rozdělení ocelí
47 - Oceli na odlitky, litiny
48 - Neželezné kovy a jejich slitiny
49a) - Základní vlastnosti materiálů a jejich zkoušení
49b) - Základní vlastnosti materiálů a jejich zkoušení
50a) - Svařování
50b) - Svařování
51 - Polotovary vyráběné odléváním
52 - Koroze a způsoby ochrany
53 - Výrobní postupy
54 - NC stroje
55 - Soustružení
56 - Druhy soustruhů, automaty a poloautomaty
57 - Vrtání
58 - Frézování
59 - Hoblování a obrážení
60 - Broušení
61- Řezné podmínky při broušení
62 - Výroba ozubených kol
63. Měřidla