Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

55 - Soustružení

SOUSTRUŽENÍ
- nejrozšířenější metoda obrábění (asi 30%)
- základní metoda obrábění

CHARAKTERISTIKA VÝROBNÍ METODY
hlavní pohyb – otáčivý pohyb a koná ho obrobek (relativně)
vedlejší pohyb – podélný posuv (posuv), příčný posuv (přísuv)
- pohyby mohou probíhat samostatně nebo současně (kulová plocha)
- soustružíme plochy vnější, vnitřní, rovinné, válcové, kuželové
- podsoustružování umožňuje soustružit nerotační plochy

NÁSTROJE PRO SOUSTRUŽENÍ
1) Podle materiálu břitu
- rychlořezné oceli – používají se na břitové destičky nebo nástroje celistvé, tvarové
- slinuté karbidy – břitové destičky
- keramické materiály – mají odolnost x vysokým teplotám, až 1000°C, ale je křehký, používají se při práci na čisto, monokrystaly diamantu

RO a SK se povlakují TiC, TiN, TiCN výrazně zvyšují trvanlivost

2) Podle druhu obráběcího stroje
- pro soustruhy hrotové (pro běžné soustružení), stopka je čtvercového a obdélníkového průřezu
- pro revolverové soustruhy, stopka je kruhového průřezu, válcové těleso
- pro NC stroje (seřizujeme mimo stroj do držáků)3) Podle požadavku výroby
- normalizované – komunální
- speciální – operační

4) Podle směru posuvu
- týká se hlavně nožů tvarových

R – radiální
T – tangenciální – posuv ve směru tečny, při záběru se relativně zpomaluje,
uplatnění pro málo tuhé obrobky
A – axiální – ve směru osy

ŘEZNÉ PODMÍNKY PŘI SOUSTRUŽENÍ
1) řezná rychlost
- volíme v m/min, otáčky nastavujeme, přihlížíme na mat. nástroje, mat. obrobku, průřez třísky, zvolená trvanlivost ke konstrukci stroje a druh soustružnické práce
- běžná řezná rychlost
- desítky m/min – RO
- stovky m/min – SK
- 100 až 1000 m/min – keramický mat.

2) posuv
- hrubování 0,3 až 3
- na čisto – přihlížíme na drsnost 0,06 až 0,3

3) hloubka řezu
- hrubování 2 až 12mm
- na čisto 0,3 až 2mm

4) řezná síla

SOUSTRUHY
- velikost soustruhu je dána maximálním oběžným průměrem nad ložem nebo vrtacím vřetenem, největší průchod vřetene, vzdálenost mezi hroty – max. délka soustružení
a) hrotové
b) čelní
c) revolverové
d) svislé
e) soustružnické poloautomaty a automaty
f) NC stroje

Hrotové soustruhy

- univerzální, velký rozsah otáček a posuvů, velký počet stupňů
- bohaté příslušenství – rozšiřuje prac. možnosti stroje, je opatřen vodícím šroubem, má výkonnější elektromotor, větší tuhost

vřeteno – umožňuje otáčivý pohyb obrobku, musí být dostatečně tuhé, dobře uložené
ústrojí pro hl. pohyb (pohon) – elektromotor, řemenový převod, převodovka, u moderních obráběcích strojů jsou frekvenční měniče, které umožňují plynulou změnu otáček
ústrojí pro vedl. pohyb – pohon od hlavního elektromotoru, přenáší se na suport vodicí tyčí – pohání suportovou převodovku, při řezání závitů poháníme vodicím šroubem přes sadu
výměnných kol

suport – část soustruhu umožňující vedlejší pohyb nože, pohybuje se po loži, pohon vodicím šroubem, vodicí tyčí, ručně, části suportu: suportová skříň (převodovka), podélné, příčné a nožové saně
koník – umožňuje podpírání volných konců dlouhých obrobků, umožňuje upínání osových nástrojů

Žádné komentáře:

Okomentovat