Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

25 – Základní principy programování PR, přehled a charakteristika ON LINE a OFF LINE programování

ON LINE
- přímé TEACH IN – ruční programování přímým naváděním koncového členu PR (vhodné pro PR na povrchové úpravy)
- nepřímé TEACH IN – navádění efektoru PR uzlových bodů pomocí programovacího panelu (vhodné pro svařování)

OFF LINE
- princip je rozfázován do všech pohybů, externí program vytvořený mimo PR pomocí programu ???, počítá se předem a ukládají se do paměti, je lepší – nenarušuje výrobu.

Přímý TEACH IN:
2 metody
- přímé vedení ??? členu PR. U těch robotů, kde je možné uvolnění mechanismu robotů před programováním
- pomocí PR tzv. „???“ se aplikují pro roboty, kde není uvolnění koncového robotu vzhledem k jeho konstrukci možné nebo v případech, kdy pasivní odpory mechanické struktury a pohonů by negativně ovlivnily výsledek programování.
Člověk naznačuje pohyby a potom se z toho programuje robot.

Žádné komentáře:

Okomentovat