Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

46 - Rozdělení ocelí

ROZDĚLENÍ OCELÍ
a) Podle chemického složení
- nelegované(uhlíkové) – Fe + C (do 2%) + doprovodné prvky (S, P + Si, Mn)
- legované(slitinové) – Fe + C + legury (Cr, Ni, W, V, Co…)
b) Podle způsobu výroby
- k tváření (= ingot = válcované polotovary)
- na odlitky (= formy = odlitky)
c) Podle použití
- konstrukční
- nástrojová
d) Podle hlavních skupin jakosti
1. nelegované oceli
1.1 oceli obvyklých jakostí (B)
- nejméně kvalitní
1.2 nelegované jakostní oceli (Q)
- částečně předepsané chemické složení
- s dobrou tvárností (hlubokotažné)
- svařitelné
1.3 nelegované ušlechtilé (S)
- mají zaručené chemické složení
- hodí se pro tepelné zpracování (pružiny, svař. dráty, výztuž do betonu)
2. legované oceli
2.1 jakostní oceli
- jsou zvláštních vlast., podobají se nelegovaným ocelím
- musí mít zaručenou svařitelnost, tlakové nádobí a potrubí, transformátorové plechy, výlisky, výkovky
2.2 ušlechtilé
- hodně namáhané součásti, valivá ložiska, nerezavějící, nemagnetické
- rychlořezné nástroje, nerez

TŘÍDY OCELÍ
- tvářené
- konstrukční - obvyklých jakostí 10
11

- ušlechtilé - nelegované 12

- legované - nízkolegované 13
14
15

- nízko a stř. legované 16
- stř. a vysokolegované 17

- nástrojové - nelegované; nízko, stř. a vysoko legované 19


OCELI KONSTRUKČNÍ
Oceli třídy 10
- nemají zaručené chemické složení a čistotu
- mají zaručenou pevnost
Oceli obchodní jakosti 00
- 10 000, 10 004
- stavební a zámečnické práce
Oceli pevnostní řady 37 a 42
- 10 370, 10 420
- šrouby, kolejnice, nýty, součásti strojů
Oceli pevnostní řady 50, 65 a 75
- 10 500, …10 750
- výhybky
Oceli pro betonovou výztuž
- 10 505
Oceli třídy 11
- mají zaručený obsah některých prvků
- předepsaná čistota
- mají zaručenou Rm, Re, A, některé mají zaručenou svařitelnost
Oceli pevnostní řady 30, 32 a 33
- 11 300, 11 320
- hlubokotažné, velmi dobrá tvárnost, max. obsah C 0,13%
- pokovování, smaltování
Oceli pevnostní řady 34, 37, 42 a 45
- 11 343, 11 419
- méně namáhané součásti, svařitelné útvary
- zpracování do válcových polotovarů, max. obsah C 0,24%
- mosty, jeřáby, potrubí
Oceli pevnostní řady 50
- 11 500
- špatně svařitelná, obrobitelná, max. obsah C 0,45%
- hřídele, čepy, šrouby, kolíky, matice, ozubená kola
Oceli pevnostní řady 60, 70 a 80
- velké hřídele, vřetena lisů, klíny, pohybové šrouby, stopky a tělesa nástrojů
- obsah C -0,4%
Oceli automatové

- 11 109 – 11 140
- hodí se na zpracování obráběním, protože tvoří drobivou třísku

- Oceli konstrukční ušlechtilé třídy 12 – 16


- zaručené chemické složení, vhodné k tepelnému zpracování, zaručená řada vlastností
- vlastnosti závisí na obsahu C (12), na obsahu přísad (13 – 16)

Oceli třídy 12
- konstrukční, ušlechtilé, nelegované

Oceli k cementování
- 12 010, 12 020
- obsah C do 0,25%
- sycení povrch. vrstev ocelových součástí C = kalení, dosáhne se tvrdého povrchu a houževnatého jádra

Oceli k zušlechťování (kalení = popouštění)
- obsah C 0,4 – 0,6%
- vysoká pevnost a tvrdost
- středně namáhané součásti, ozubené kolo

Oceli k povrchovému kalení
- obsah C 0,4 – 0,6%
- kalíme jen na povrchu, jádro houževnaté

Oceli na patentované dráty
- obsah C 0,6 – 0,9%
- zušlechťování, oceli na pružiny, jehly, lanka

Oceli třídy 13
- konstrukční, ušlechtilé, legované
- přísadové prvky Mn (Si, Al)
- středně namáhané strojní součásti, dobrá odolnost proti opotřebení, zaručená svařitelnost (13 120, 13 220)

Oceli na pružiny
- 13 240, 13 151
- vysoká mez únavy, 1 – 2% přísad, obsah C 0,7%

Oceli na transformátorové a dynamové plechy
- obsah Si 4,6%
- Et 3,6 Et 3,0

Oceli na nádoby pro stlačené plyny
- obsah Mn 1 – 1,5%
- 13 124, 12 123

Oceli třídy 14
- konstrukční, ušlechtilé, legované
- přísadové prvky Cr, Mn, Si, Ni, Al, Ti
- vynikající prokalitelnost, zušlechťování, povrchové kalení, nejdůležitější konstrukční oceli

Oceli k cementování
- 14 120, 14 220, 14 231
- nízký obsah C, až 1,3% Cr


Oceli k nitridování
- 14 340
- sycení povrchových vrstev ocelových součástí dusíkem
- N + Cr (nitrid chrómu)
- N + Al (nitrid hliníku)
- zvyšují povrchovou tvrdost přímo

Oceli k zušlechťování a k povrchovému kalení
- 14 100, 14 140, 14 230
- klikové hřídele, vačkové, ojnice
- součásti více namáhané

Oceli na valivá ložiska
- 14 109, 14 208, 14 209
- vysoká tvrdost, pevnost, pevnost v tlaku
- 1,1% C; 0,8 – 1,6% Cr; 1% Mn

Oceli třídy 15
- konstrukční, ušlechtilé, legované
- oceli jsou legovány větším počtem přísadových prvků
- Cr – Mo, Cr – V
- kromě vysoké pevnosti odolávají větším teplotám (žárupevné)
- uplatnění v energetice a chemickém průmyslu

Oceli k povrchovému kalení a k zušlechťování
- 15 142, 15 260
- na velmi namáhané strojní součásti, pastorky, klikové hřídele, torzní tyče

Oceli k nitridování
- 15 230, 15 330
- válce motorů, části rozvodů

Oceli k tečení
- 15 121
- materiál se deformuje za zvýšené teploty a při konstantním napětí v závislosti na čase

Oceli třídy 16
- konstrukční, ušlechtilé, legované
- vynikají houževnatostí

Oceli k cementování
- 16 220, 16 320, 16 420
- na velmi namáhané součásti, namáhané čepy, pastorky

Oceli k zušlechťování
- 16 440, 16 640
- dobře prokalitelné, vysoká pevnost, houževnatost
- hodně namáhané součásti, součásti letadel, hřídele turbokompresorů, ozubená kola

Oceli pro velké výkovky
- 16 220, 16 322
- válce pro vysoké tlaky, kola turbín, vysoce namáhané součásti

Oceli třídy 17
- konstrukční, ušlechtilé, legované
- 18 Cr, 8 Ni

- mají specifické vlastnosti (nerez, žáruvzdornost, žárupevnost, otěruvzdornost, pro nízké teploty, se zvláštními fyzikálními vlastnostmi), POLDI AK

Oceli třídy 19
- oceli nástrojové, odolnost proti otěru


- nelegované
- 19 083, 19 191
- jejich vlastnosti jsou závislé na obsahu C
- vysoké Rm, HRC, KCU, T~220°C
- ruční nástroje – výstružníky, závitníky, pilníky, dřevo obráběcí a lisovací nástroje (střižné, tažné)
- legované
- 19 312, 19 436
- vyšší tvrdost, T~240°C
- 19 3xx Mn, Si, V
- 19 4xx Cr
- 19 5xx Cr + Mo
- 19 6xx Ni
- 19 7xx W
- karbid W, Mo, Cr, V
- nekarbid zvyšují tvrdost Ni, Si, Co, zvyšují houževnatost
- zápustky, lisovací nástroje, některé řezné nástroje
- rychlořezné
- 19 800
- hlavní přísadový prvek 18%, 12% Co, 12% +V, Cr, Mo


OZNAČOVÁNÍ PODLE ČSN EN

ČSN EN 10 027 – 1 (zkrácené označování)

1) Podle použití

Značka se skládá z písmene a čísla
a nnn
G a nnn (G – ocel na odlitky) nnn – udává Re (Rm)

S – na ocelové konstrukce
S 355 NL NL – normalizačně žíhaná, pro nízké teploty
S 235 J2W W – odolné proti atmosférické korozi, J2 – KU = 27 J, T = -20 °C

P – na tlakové nádoby
P 265 NB NB – normalizačně žíhaná, na nádoby pro plyny

L – na potrubí
L 360 NB – normalizačně žíhaná

E – na strojní součásti
E 360

B – na betonovou výztuž (dráty do betonu)
B 500 (bez přídavných písmen)

H – na ploché výrobky válcované za studena z ocelí k tažení a vyšší pevnosti
D – na ploché výrobky z měkkých ocelí pro tažení za studena
R – na kolejnice
T – na tenké a pocínované plechy a pásy, pochromované plechy a pásy
M – na plechy a pásy pro elektrotechniku

2) Podle chemického složení

a) nelegované oceli
do 1% Mn – doprovodný prvek

(G) C nnn nnn – udává stonásobek obsahu C 0,01%
C 86 D – tažený drát (0,86% C)
C 86 S – na pružiny

b) nízko a středně legované
více než 1% Mn, přísadové prvky do 5%

(G) nnn aaa n – n – n nnn – 0,01% C
aaa – přísadové prvky (od největšího po nejmenší)
n – n – n udávají čísla přísad
13 CrMo 4 – 5 ( 0,13% C, 1% Cr, 0,5% Mo)

c) legované
obsah přísad větší jak 5%

(G) X - 5%
(G) X nnn aaa n – n – n aaa – chemická značka
X 5 CrNi 18 – 10 ( 0,05% C, 18% Cr, 10% Ni)

d) rychlořezné
HS n – n – n – n n – n – n – n udává obsah přísad v % (W, Mo, V, Co)
HS 2 – 9 – 1 – 8

Systém číselného označování
1 xx xx(xx) 1 – ocel, xx – skupina oceli, xx(xx) – pořadové číslo

Žádné komentáře:

Okomentovat