Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

63. Měřidla

MĚŘIDLA
- délek, úhlu, tvarů

MĚŘIDLA DÉLEK
a) absolutní
- ocelové měřítko – nejméně přesné, přesnost 0,5 mm
- posuvky
- mechanické – přesnost podle počtu dílků na nóniu: 20 dílků (0,05 mm), 50 dílků (0,02 mm)
- digitální
- mikrometr – přesnost 0,01 mm

b) porovnávací
- úchylkoměr – přečteme úchylku
- pasametr
- dutinoměr
- měrky – z nástrojové oceli, slouží k nastavení rozměru

c) pevná měřidla
- označujeme jako kalibry
- mají stranu dobrou a zmetkovou (zmetková je označena červenou barvou, je kratší, větší sražení hrany)
1) kalibr na díry
- neprojde-li dobrá strana = opravitelný zmetek
- projde-li dobrá a zároveň projde-li zmetková strana = neopravitelný zmetek
- projde-li dobrá a zároveň neprojde-li zmetková strana = tolerované- zmetkový válečkový kalibr – jednostranný
- dobrý válečkový kalibr – jednostranný
- mezní válečkový kalibr – oboustranný (ZS, DS)
- pro větší rozměry se kalibry označují jako plochý nebo odpich

2) kalibr na hřídele
- mezní třmenový kalibr – oboustranný
- mezní třmenový kalibr – jednostranný
- dobrý třmenový kalibr – jednostranný
- zmetkový třmenový kalibr – jednostranný
- mezní kroužek
- dobrý kroužek
- zmetkový kroužek

MEZNÍ ÚCHYLKY KALIBRŮ


PEVNÁ MĚŘIDLA NA ROZTEČE
- měřidlo je tvořeno dvěma kontrolními trny
- mají rozměry DSN válečkového kalibru, zmenšené o toleranci rozteče
- rozteč trnů na měřidle bude 0,1 tolerance děr na součásti


MĚŘIDLA SOUOSOSTI
MĚŘIDLO SOUMĚRNOSTI


LÍCOVÁNÍ
- lícování zahrnuje vždy vztah dvou součástí, zatímco tolerování se týká rozměrů jedné součásti
- například drážka pro pero je tolerovaná a pero je taktéž tolerováno, ale vzájemný vztah (uložení) drážky pro pero a pera je lícování

Jmenovitý rozměr (JR) – je rozměr ke kterému se vztahují oba mezní rozměry a je dán kótou
Základní úchylka – úchylka, která je blíže k nulové čáře
Horní mezní rozměr (HMR, hmr) – je větší z obou mezních rozměrů
Dolní mezní rozměr (DMR, dmr) – je menší z obou mezních rozměrů
Skutečný rozměr – rozměr součásti po vyrobení zjištěný měřením, musí ležet mezi horním a dolním mezním
rozměrem
Horní mezní úchylka (ES, es) – es = hmr-jr, ES = HMR-JR
Dolní mezní úchylka (EI, ei) – ei = dmr-jr, EI = DMR-JR
Tolerance (T) – vyjadřuje dovolenou nepřesnost výroby, T = HMR-DMR = ES-EI, T = hmr-dmr = es-ei

LÍCOVACÍ SOUSTAVA
- soustava tolerancí a uložení
- soustava rozlišuje tři druhy uložení: s vůlí, s přesahem a přechodné

Žádné komentáře:

Okomentovat