Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

45 – Základní podmínky bezpečnosti práce na robotizovaných technologických pracovištích

Nebezpečí od přímé možnosti poškození zdraví obsluhy při vlastním technologickém procesu k činnostem souvisejícím s údržbou a programováním PR.
Druhy rizik:
- kolize člověka s pohyblivou částí PR, objektem nebo efektorem
- zasažení objektem uvolněným předmětem
- zaklínění člověka mezi PR a překážku
- elektrický proud, třísky, popálení

Ochrana pracovníků musí vycházet ze speciálních vlastností PR. Vyžaduje velký prostor s nebezpečím úrazu po celé dráze koncového členu.
- velká rychlost
- současně se pohybují ve více osách
- velké setrvačné hmotnosti pohybujících se částí PR

Hlavní směry úrazové prevence
- zajištění max. bezpečnosti obsluhy a programátorů
- zajištění ochrany pracoviště před vstupem nepovolaných osob

Vnitřní opatření
- respektování konstrukcí PR
- soustava koncových spínačů
- signalizace
- centrálstopy

Vnější opatření
- vhodná opatření a bezpečnostní předpisy
- zamezení vstupu nepovolaných osob
- ochrana před neodborným zásahem
- layout

Manipulační prostor – prostor, který pohybuje koncovým členem PR podle definice výrobce
Pohybový prostor – prostor, který pohybuje koncový člen PR
Max prostor – prostor s efektorem a objektem manipulace
Vymezený prostor – nesmí se překročit
Operační prostor – část vymezeného prostoru, které se skutečně užívá při provozu PR

Žádné komentáře:

Okomentovat