Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

17 – Elektropohony s krokovými motory v konstrukci manipulátorů a PR

Aplikace pohonu s KM (krokové motory) v konstrukcích PR je podmíněna jejich přednostem:
- vysoká přesnost polohování
- jednoduché propojení s číslicovým zařízením
- příznivý poměr mezi cenou a technologickými parametry

Nevýhody:
- nesnese přetížení (ztráta kroku – při práci v otevřené smyčce porušení synchronizace s řídícími pulzy)
- nízké hodnoty momentů (Mn = 0,2-10 m/s)
- dynamické vlastnosti se mění a výrazně zhoršují s velikostí momentu setrvačnosti připojené zátěže

KM mají jednoducho vnitřní strukturu, kdy řídící impulzy se převádějí přímo na změnu polohy výstupu (rotoru) KM v přesně definovaném poměru k počtu pulzů. Reverzace pohybu se provádí změnou sledu impulzů do jednotlivých fází a rychlost je přímo úměrná frekvenci impulzů. Vlastnosti KM lze sledovat na charakteristikách.


Je zřejmé, že vlastnosti KM lze výrazně zlepšovat zmenšováním velikosti kroku. Hybridní KM – 2 a pro náročnější generace v 5 fázových provedeních.

Pro KM nesmí být překročena pracovní charakteristika při žádném režimu provotu a zahrnuje jak působení zátěžných momentů prac. sil, tak i setrvačné momenty při dynamickém zatěžování motoru STAR-STOP frekvence – chování motoru bez připojení setrvačné zátěže a v případě, že je motor K motoru připojena zátěž. Je zřejmé, že motor naprázdno dokáže sledovat bez ztráty kroku impulzy s největší frekvencí danou hodnotou fA0m pokud na motor při startu působí silové zatížení potom se start. frekvence snižuje podle křivky start-stop.
V případě, že je k motoru připojena zátěž JL, pak se křivka start-stop frekvence v horním obrázku posune horizontálně doleva a pokud je navíc motor zatížen v klidové poloze momentem síly ML, pak max. startovací frekvence má hodnotu fAM.

Žádné komentáře:

Okomentovat