Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

37 – Vícerozsahové a adaptivní chapadla

Vícerozsahová chapadla – chapadla mohou být buď výměnou úchopných prvků nebo seřízením a dalších parametrů přizpůsobena pro uchopování jejich objektů, většinou jednoho typického představitele.
Adaptivní chapadla – antropomorfní úchopné hlavice. Složité servosystémy s velkým počtem stupňů volnosti a bohatým senzorovým vybavením napodobujícím vlastnosti lidské ruky – vize budoucnosti.

Bezpečnost – rozhodující vstupní podmínka řešení mech chapadel zajišťuje bezpečnost:
- ohrožení člověka v pracovním prostoru
- věcné škody na chapadle, PR a zařízení

Hodnoty koef. bezpečnosti pro konkrétní případy dostaneme násobením dílčích koef. bezprečnosti: k = k1 . k2 . k3 . k4. V tabulce, hmotností koef., způsob uchopení, stav povrchu, kolísání tlaku pracovního média, apod.

Žádné komentáře:

Okomentovat