Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

35 – Orientační výpočet – orientační fáze výpočtů

Pro výpočet se uvažuje nejhorší z možných poloh objektů (např. válcový se svislou osou), kdy síly jsou přenášeny pouze třením. Působení dynamických sil se zde uvažuje silně zjednodušeně tak, že maximální zrychlení koncového členu činí a = 3 g ve směru působící gravitační síly.
Bezpečnost držení za klidu se bere k = 2
Výsledná síla Fv = mgk = síla bezpečného držení + dynamická síla

Fv = mgk + ma = 2mg + 3mg = 5mg

Úchopná síla se spočte z rovnováhy objektů udržované třecími silami, pak se vypočtou normálové kontaktní síly a podle tvaru úchopných hlavic se vypočte Fu.
Výpočet hnací síly FM/H se provede pomocí transformačních vztahů daného mechanismu. Třecí síly v kinematických dvojicích lze zanedbat.
Reakční síly v úložných bodech – uvolňovací metoda

Zpřesněný:
- skutečný průběh zátěžných sil včetně dynamických
- stanovení průběhu zátěžných sil a vyjádření v lokálním souřadném systému
- stanovení vhodné míry bezpečnosti
- výpočet dílčích sil F na principu superpozice

Žádné komentáře:

Okomentovat