Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

21 – Čidla pro spojitá snímání polohy

U PR s dráhovým řízením je nutné spojité snímání polohy pro zjišťování skutečné hodnoty polohy v polohových zpětných vazbách.

Rozdělení odměřovacích čidel polohy podle různých hledisek:

- podle charkteru měřené veličiny
o rotační
o posuvné
- podle místa odměřování
o přímé – na hřídeli rotoru
o nepřímé – na pohybové ose za převodovkou
- podle charakteru měřené hodnoty
o absolutní – každé poloze přiřazen signál
o cyklicky absolutní
o vícestupňové absolutní – několik spřažených cyklicky absolutních čidel s ?????
o inkrementální – dráha se odměřuje sčítáním elementárních přírůstků ke každému inkrementu odpovídá impulz
- podle fyzikálního principu
o odporové snímání – potenciometry
o induktivní princip – rezolvery a induktosyny
o fotoelektrický princip – optická čidla polohy

Induktosyny – pracují na stejném principu jako rezolvery - modernější konstrukce vinutí. V podstatě se jedná o polohový transformátor zvláštní plošné konstrukce.

Žádné komentáře:

Okomentovat