Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4 – Vliv kinematické struktury na přesnost polohování

Každá kinematická dvojice vykazuje určitou odchylku (chybu), např. požadovanou nebo skutečnou hodnotou zdvihu. Výsledná odchylka např. požadovanou nebo skutečnou polohou těžiště objektu je pak dána geometrickým součtem odchylek v jednotlivých souřadnicích, měřeno v těžišti. Tato celková odchylka nesmí překročit dovolenou hodnotu.
U struktury TTT pravoúhlý souřadný systém

Žádné komentáře:

Okomentovat