Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

60 - Broušení

BROUŠENÍ
Přesnost výroby:
1) Přesnost rozměru
2) Přesnost geom.tvaru
3) Jakost povrchu

- brousit lze plochy rotační (vnější, vnitřní), rovinné, tvarové
- hl.pohyb je otáčivý, koná ho brusný kotouč (rychlost vk = 80m/s)
- posuv koná obrobek nebo nástroj (pohyb přímočarý, plynulý, otáčivý, přerušovaný)
- hl.řezu jsou setiny mm, tisíciny mm, obrábíme při velmi malém průřezu třísky

vk = 80m/s = t = 1200°C (tříska odchází žhavá) = nebezpečí vzniku deformací, popraskání = chladící kapaliny – vodní emulze

Způsoby broušení:
- rotačních ploch
- vnějších
- mezi hroty
- bezhroté
- v opěrkách
- vnitřní
- otáčející se součást
- planetové
- rovinných ploch
- tvarových ploch

BROUŠENÍ VNĚJŠÍCH ROTAČNÍC
H PLOCH

BROUŠENÍ VNITŘNÍCH ROTAČNÍCH PLOCH


BROUŠENÍ TVAROVÝCH PLOCH
- tvarové plochy brousíme na běžných bruskách za použití tvarových kotoučů
- tvar brusných kotoučů získáváme orovnáváním:
a) diamantovým hrotem – je součástí obtahovacího přípravku, kopírovací hrot přenáší tvar ze šablony
na diamant
b) zamačkávací kladkou – méně přesné

- brousící kotouče – brusivo je vázáno pojivem do pevného tvaru
- obtahovací kameny – karborundum
- honovací kameny
- superfinišovací kameny
- brousící papíry a plátna
- brousící pasty a práškové brusivo

Hodnocení jakosti brousících kotoučů ČSN ISO 525 ST 842…851

1. Druh brousícího materiálu (brusiva)
- vysoká tvrdost, ostrost hran, dostatečná pevnost
- přírodní – diamant
- syntetická
- korund Al2O3
- vyrábí se tavením bauxitu, na ocel, ocel na odlitky, temperovanou litinu, tvrdé bronzy
- A xx, A 99 – bílý, A 98 – růžový, A 96 – hnědý

- karborundum – SiC
- nejběžnější, na broušení litiny (s lupínkovým, kulič. grafitem), mosazi, tvrdé bronzy
- C 49 – zelený, C 48 – šedý

- karbid boru – B
- kubický nitrid boru – BN
- diamant – D
- pro poslední tři jmenované platí: jemné broušení, ostření nástrojů, přesné broušení, nástroje na orovnávání, superfinišovací a honovací kameny, lapovací pasty

2. Zrnitost brusiva
- třídění podle velikosti
- hrubší zrna třídíme proséváním
- zrnitost daná počtem ok síta na délce jednoho palce
- jemnější zrna třídíme plavením – zrnitost je daná dobou usazování zrn (280 – 1min, 600 – 60min)

3. Tvrdost brusného kotouče
- dána vazbou (soudržností) mezi brusivem a pojivem
- samoostření – otupené zrno zatěžováno větší řeznou sílou se automaticky (samočinně) vylomí

Ozn. tvrdosti (A – D) – E – G…X,Y,Z
měkké, tvrdé, velmi tvrdé

Měkké br. kotouče – broušení tvrdých materiálů
Tvrdé br. kotouče – broušení měkkých materiálů a na tvarové kotouče

4. Struktura brusného kotouče (pórovitost)
- obsah pórů v kotouči [%]

0,1…..11…..14 atd.
hutné méně jak 50% - pórovité

Hutné kotouče – pro broušení tvrdých materiálů, broušení načisto
Pórovité kotouče – broušení měkkých a houževnatých materiálů, které zanášejí brusný kotouč,
na hrubování

5. Druh pojiva
- účelem je vázat (spojovat) zrna brusiva, určuje tvar brusného kotouče
- ovlivňuje pevnost brusného kotouče (vk max)
- nesmí reagovat s řeznou kapalinou, musí odolávat vyšším teplotám

a) anorganické
- keramické (V) – složeno z kaolinu a ohnivzdorných hlín, nejčastější pojivo
- silikátové (S) – obsahuje křemičitý písek a vodní sklo
- magnezitové (Mg) – používá se pro broušení na sucho (bez řezné kapaliny)

b) organické
- bakelit (B) – fenolformaldehydová pryskyřice (umělá pr.)
- BF, Bflex – bakelit, výztuž textilní + umělá pryskyřice
- pryžové (R)
- šelakové (E)
- papír lepený klihem (G) – kožní klih

- typ pojiva – nezávazný symbol, závisí na výrobci
- tvary kotoučů – ST 176, plochý, miskový, lamelový

Žádné komentáře:

Okomentovat