Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

15 – Asynchronní motory

V pohonech PR se tyto jednoduché motory uplatňují výjimečně (kotva na krátko má velký moment setrvačnosti a motor má nízkou hodnotu momentové přetížitelnosti), avšak se ve spojení s řízením rychlosti pomocí frekvenčních měničů aplikují pro pohon periferií a pomocných RTP


Řízení otáček – frekvenční měnič s AM ve zpětnovazebním zapojení, častěji aplikace frekvenčního měniče bez zpětných vazeb s činností v tzv. otevřené smyčce

Žádné komentáře:

Okomentovat