Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

53 - Výrobní postupy

VÝROBNÍ POSTUPY
- dokumenty, které zaznamenávají výrobní proces => je děj, při kterém přetváříme výchozí polotovar v hotový výrobek

ČLENĚNÍ VÝROBNÍCH POSTUPŮ

Výrobní postup

Operace – je to část výrobního procesu
- provádí se na jednom pracovišti
- provádí jeden pracovník nebo pracovní četa
- jeden pracovní cíl
- příklady: soustružení, frézování, vrtání, tepelné zpracování

Úsek – je to část operace, která probíhá za přibližně stejných technologických podmínek (stejný nástroj, stejná
řezná rychlost, posuv), hrubování, soustružení na čisto, srážení hran,…

Úkony – jednoduchá pracovní činnost

Pohyby – část úkonů, nejmenší měřitelná pracovní činnost

DRUHY VÝROBNÍCH POSTUPŮ
1) Podle způsobu výroby

- pro obrábění
- pro tepelné zpracování
- pro povrchové úpravy
- pro kování
- pro odlévání
- pro svařování
- pro montáž atd.


2) Podle složitosti – charakteru výroby
- jednoduché
- pro kusovou výrobu (norm. pol.)
- univerzální stroje
- nástroje a měřidla normaliz.
- kvalifikovaný pracovník
- část všeobecná – číslo výkresu, materiál, třída odpadu, obrobitelnost, polotovar, název,
hmotnost, počet vyráběných kusů, počet kusů v dávce
- část hlavní – členění na operace, u operace uvedeno: pracoviště, číslo třídníku, stručný popis
práce a nářadí pro každou operaci
- složité
- pro výrobu sériovou a hromadnou
- součástí jsou náčrtky k operacím či úsekům

V náčrtku zobrazujeme velikost polotovaru, způsob upnutí, obrobené plochy (rozměry), drsnost.
Dál se předepisuje popis práce, předepsané řezné podmínky: délka – l, počet záběrů – i,f,h,v,n,ts
Předepisujeme nástroje a měřidla, přípravky.
Nejsložitější výrobní postupy obsahují ještě nějaké seřizovací postupy.

PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ VÝROBNÍCH POSTUPŮ
- výrobní výkresy součástí, sestavení a technicko-přejímací podmínky
- požadavky na množství vyráběných kusů i s počtem pro náhradní díly
- výrobní možnosti dílny (stroje a zařízení, výrobní prostory, jeřáby, manipulační prostředky pro mater.)
- nářadí, nástroje a měřidla
- organizace dílen, rozčlenění, vzáj. vztahy, stav pracovníků
- kooperační možnosti na speciální požadavky v rámci oboru nebo oblastí na technologii, která v závodě není
- ostatní podklady nutné pro zprac. určitých speciálních výrobních postupů

VŠEOBECNÉ METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ VÝROBNÍCH POSTUPŮ
1) Prostudují se výrobní výkresy – je nutno si všímat tvarů součástí, rozměrů, tolerování, jakosti povrchu, údajů v popisném poli, poznámek o tepelném zpracování, povrchové úpravě…
2) Překontrolují se údaje konstruktéra o materiálu z hlediska technologie, posoudí se použitý mat., určí se tech. přídavky na obrábění, velikost polotovaru
3) Určí se výchozí základna – plocha, od níž se musí při obrábění vycházet
4) Stanoví se operace a jejich nejvýhodnější sled
5) Popíše se rozsah operace
6) Stanoví se pracoviště a výrobní stroje – kde a na jakém stroji se operace bude provádět
7) Objedná se práce v kooperaci
8) Určí se výrobní pomůcky – běžné nebo speciální
9) Přezkouší se přesnost výroby – z hlediska montáže, hospodárnosti a možnosti vzniku zmetků
10) Pokud se dělá výr. postup v několika výrobních variantách, provede se jejich rozbor – zhodnocení
11) Navržení výrobní postup se zhodnotí z hlediska hospodárnosti
12) Do příslušného formuláře se vyplní definitivní údaje

Žádné komentáře:

Okomentovat