Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

47 - Oceli na odlitky, litiny

OCELI NA ODLITKY
- mají chemické složení podobné ocelím tvářeným
- v porovnání s tvářenými oceli mají horší mechanické vlastnosti
- odpadá příznivý vliv tváření
- vlastnosti lze zlepšit tepelným zpracováním
- v porovnání s litinami jsou pevnější a houževnatější, lze je svařovat, jsou dražší
- snaha nahradit oceli na odlitky litinamiČSN 42 26xx
- nelegované oceli
- části kotlů, motorů

ČSN 42 27xx
- nízko a středně legované oceli, způsob odlévání do pískových forem
- Mn, Si, Cr, odolnost proti opotřebení
- články pásů, tanky, žárupevnost => části různých kotlů

ČSN 42 28xx
- nízko a středně legované oceli, způsob odlévání jiný než do pískových forem
- materiál na trvalé magnety
- Al, Ni, Co…Fe

ČSN 42 29xx
- vysokolegované oceli
- Cr, Ni
- 42 2991 – na lité nástroje


LITINY
- vyrábějí se ze surového železa, vyšší obsah C, jsou levnější, mají dostatečnou pevnost, dobrá slévatelnost

Rozdělení litin
- cementetická – Fe3C – bílá = temperovaná
- grafitická – šedá
- tvárná

ŠEDÁ LITINA (S UHLÍKOVÝM GRAFITEM)
Ozn.: 42 24xx – Rm . 10MPa

Struktura
- kovová hmota (matrice) Fe + C (G), ferit, perlit, grafit vyloučen v podobě lupínků

Vlastnosti
- velmi dobrá slévatelnost, poměrně dobrá pevnost v ohybu, horší KCU
- dobré kluzné vlastnosti, dobrá obrobitelnost, levná

Druhy
- nelegovaná
- 42 2410, 42 2415
- minimální tloušťka stěny 4 – 5mm
- radiátory, části kamen a kotlů, sanitární odpad, řemenice
- 42 2420, 42 2425
- minimální tloušťka stěny 8 – 15mm
- skříně převodovek, válce kompresorů a spal. motorů, hydraulické prvky, stojany obráběcích strojů
- 42 2430, 42 2435
- minimální tloušťka stěny 25 – 40mm, perlitické
- namáhané strojní součásti, ozubená kola
- legovaná
- legovaná Si
- pyroferal 30% Al – žáruvzdorná, 830°, turbíny; fersilit – odolný proti korozi

TVÁRNÁ LITINA
- s kuličkovým grafitem, obsah C nad 2%
- litina grafitická
- hotová hmota tvořená feritem, grafitem a perlitem
- pevnost až 900MPa, vyšší tažnost a vrubová houžev. (KCU), litina se zpracovává odléváním, NETVÁŘÍ SE
- 42 23xx – Rm ~ . 100MPa

Výroba
- přidáváním (očkováním) céru, nebo Mg, před odléváním do pánve, grafit se zbarví do kuliček, nevytváří lupínky

Rozdělení na nelegované a legované = pro speciální použití

TVÁRNÁ LITINA NELEGOVANÁ
Feritická
42 2303, 04 Rm = 300,400MPa
- části motorových a silničních vozidel u zemědělských strojů

42 2305, 06 Rm = 500, 600MPa
- hodně namáhané součásti, na klikové a vačkové hřídele, písty do hydrauliky, ozubená kola

Perlitická
42 2307, 08, 09 Rm = 700, 800, 900MPa
- otěru vzdorná
- značně namáhané strojní součásti, ozubená kola, brzdové bubny, kola čerpadel

TVÁRNÁ LITINA LEGOVANÁ
- je legovaná Si, 42 2340
- žáruvzdorný => části kotlů, pecí, vrata, rošty

VERMIKULÁRNÍ LITINA
- litina červíkovitá, přidává se Mg, Ti, Ce
- ozubená kola, brzdové bubny, pro automobilový průmysl

TEMPEROVANÁ LITINA
- vyrábí se z bílé litiny temperováním při teplotě 800°C – 1050°C po dobu až 36 hod.
- temperování je dlouhodobé žíhání bílé litiny (odlitků)
- dlouhodobým žíháním dochází k rozkladu (oduhličení) Fe3C => 3Fe + C
- vzniká: feritická litina s černým lomem
perlitická litina s bílým lomem
- ozn.: 42 25xx – Rm . 10MPa

TEMPEROVANÁ LITINA FERITICKÁ
- 42 2532, 42 2533
- má větší houževnatost, s černým lomem, menší pevnost
- armatury, fitinky, části motocyklů a automobilů

TEMPEROVANÁ LITINA PERLITICKÁ
- 42 2536, 42 2540, 42 2545, 42 2555
- větší pevnost, nižší houževnatost, s bílým lomem, stavba strojů

Žádné komentáře:

Okomentovat