Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

51 - Polotovary vyráběné odléváním

POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ ODLÉVÁNÍM

- účel – zhotovení zdravého odlitku, roztavený kov vyplní formu
- použití – pro součásti tvarově složité, s dutinami
- materiály vhodné na odlitky – odlitky mají vyšší pevnost – tvárná litina, cementetická litina (bílá litina)

- surový odlitek – bezprostředně po vyjmutí formy s vtokovou soustavou a výfuky
- hrubý odlitek – s přídavky na obrábění
- čistý odlitek – po obrobení, hotová součást
- forma – je to dutina, která odpovídá vnějšímu tvaru odlitku, rozměry se liší o smrštitelnost, forma musí být
opatřena vtokovou a nálitkovou soustavou a výfuky
- druhy forem: netrvalé – jedno použití (pískové, skořepinové, keramické) a trvalé – více použití (kovové)
- model – slouží ke zhotovení netrvalé formy, tvarem odpovídá vnějšku odlitku, rozměrem se liší o smrštění,
opatřen jádrovými známkami, uložení jádra ve formě, materiály modelů – dřevo, plasty, kov, vosk
- jádro – slouží k vytvoření středního tvaru odlitku, součást formy, jádro uloženo v jádrových známkách,
materiál většinou písek, jádro zhotovujeme v jaderníku (dřevěný, kovový)
- vtoková soustava – umožňuje dopravu roztaveného kovu do formy; licí jamka =vtokový kůl =struskovák =zářez =forma
- struskovák – část vtokové soustavy, která zachycuje strusku
- nálitková soustava – slouží k dosazení roztaveného kovu do chladnoucí formy – nálitek tuhne poslední a
navrhuje se podle vepsaných koulí
- výfuky – umožňují odchod vzduchu, spalin a par – část plynů odchází dělící rovinou u pískových i stěnami
formy
- dělicí rovina – je to plocha, která odděluje části formy, umožňuje vyjímání modelu
- smrštitelnost – u různých materiálů je jiná, vyjadřuje se v %, od 0,5 do 2%

FORMOVACÍ LÁTKY
- jsou to materiály potřebné ke zhotovení formy
a) formovací směsi – materiály na pískové formy
- odolnost x působení roztaveného kovu
- dobře zpracovatelný
- odolnost x tlaku kovu a vlastní hmotnosti formy
- musí být prodyšný, po odlití se musí rozpadnout
- ostřivo – křemičitý písek, šamot, magnesit, chromit
- pojivo – formaldehydová pryskyřice, betonit, oleje, dextrin, vodní sklo, jíl (ohnivzdorný)
- speciální formovací směsi – jádrový, modelový, výplňový, jednotný písek
- CT písek – pojivo vodní sklo + ostřivo křemičitý písek, chemicky se vytvrzuje oxidem uhličitým
- materiály na skořepinové formy – křemičitý písek + fenolformaldehydová pryskyřice, vytvrzuje se při teplotě asi 300°C

b) dělicí látky
- usnadňují vyjímání modelu nebo odlitku z formy
- zvyšuje odolnost stěny x žáru
- křemičitý písek, uhelné prach, silikonový olej
c) barvivo
- rozptýlený grafit ve vodě (nanáší se štětcem), zlepšuje žáruvzdornost

1) Formování šablonováním
- formují se trubky, pomocí šablony se vytvoří model

2) Ruční formování


3) Strojní formování
- účel je odstranit fyzicky namáhané práce při formování
- používají se kovové modely, spojujeme s modelovou deskou, spojujeme s modelovou deskou, používá se jednotný písek
DRUHY FOREM A ZPŮSOBY LITÍ
- formy netrvalé (pískové, keramické, skořepinové) nebo trvalé (kovové)
- způsoby lití:
- gravitační
- sklopné
- odstředivé – trubky na vodu, kanalizace s osou svislou – odlitky krátké s osou vodorovnou
- tlakové – Al a Zn odlitky, doba plnění – velmi krátká, přesné

Lití do kokil
- gravitační lití do kovové formy, použití formy pro 200…200 000 odlitků (životnost)
- materiály odlitků – slitiny Al a Zn, šedá litina, ocel
- materiály forem – ocel, šedá litina, Al slitiny
- odlévají se části dopravních prostředků, armatury, části elektrických strojů
- výhody:
- odlitky mají dobré mechanické vlastnosti, jemnozrná struktura – rychle chladnou
- dobrá přesnost, hladký povrch
- dutiny vytváříme pomocí pískových jader

Lití pod tlakem
- metoda přesného lití (některé odlitky ± 0,05 přesnosti), vstřiknutí roztaveného kovu do kovové formy (tlak až 100 MPa)
- materiály odlitků – neželezné kovy
- výhody:
- vysoká přesnost
- lze odlévat složité tvary, lze odlít malé průměry děr (2,5 mm)
- malá tloušťka stěny (1…3 mm), malé úkosy
- lze odlít jemné podrobnosti – text, čísla
- dobré mechanické vlastnosti
- doba plnění – do 1s

- způsoby lití pod tlakem


Lití odstředivé
- formy jsou kovové
- kov vyplňuje formu působením odstředivé síly, docela přesné lití (0,05…0,1)
- jsou hutné a jsou bez bublin, díru vytvoříme bez jader (pouze válcové), nemusí být vtoková soustava a výfuky, lze odlít i tvarově složité odlitky
- skořepinovou formu lze použít vícekrát, pokud není poškozená
- uplatnění při odlévání trubek, pístních kroužků, válců…
- způsoby: svislé a vodorovné

1 komentář: