Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

50a) - Svařování

SVAŘOVÁNÍ
- nerozebíratelný spoj, převážně svařujeme kovy
- výhody: pevnost, je produktivní, těsnost, rychlé, úspora materiálu, nezeslabuje se materiál
- nevýhody: vnitřní pnutí, docela drahé zařízení, požadavky na kázeň a kvalifik. svářeče, složitá technologie
Rozdělení

TAVNÉ SVAŘOVÁNÍ
- natavení návarových ploch základního materiálu + přídavný materiál natavený teplem
- svar vznikne zchladnutím tavné lázně

1) elek. obloukem
Druhy elektrod
- netavné - uhlíkové
- W-WOG
- tavné - holé el. (drát) – pouze v ochranné atmosféře, pod tavidlem
- trubičkové el. – plášť z ocel. plechu tl. 0,2 až 0,5 mm
- obalené el. – význam klesá (MIG, MAG), horší kvalita svaru, tvoří strusku, stabilizuje hoření
oblouku, volí se podle Rm svaru, druhu materiálu, polohy svařování

2) plamenem
Druhy plamenů
- neutrální plamen
- redukční plamen – přebytek acetylenu
- oxidační plamen – namodralý zkrácený svářecí kužel

Výhody: širší pracovní využití, více přidružených metod, řezání
Nevýhody: nehospodárné, drahé, horší kvalita svaru

3) aluminotermické (termitem)
- teplo vznikne hořením termitové směsy

FexOy + Al = Fe + Al2O3 + teplo
okuje + krupice

- uplatňuje se při svařování kolejnic a betonových výstužnic

SVAŘOVÁNÍ ELEKTRICKÝM OBLOUKE
M V OCHRANNÉM PROSTŘEDÍ
Svařování pod tavidlem
- elektroda je holý drát, svařuje se nejčastěji automaticky,stejnosměrným i střídavým proudem, stejnosměrným proudem pro tenké plechy
- vysoká proudová hustota (na 1mm2 můžeme nastavit velký proud), menší zkosení návarových ploch, neohrožuje okolí, svařování nádrží a trubek vinutých do šroubovice

Tavidlo

- plní funkci obalu, tvoří strusku, chrání před atmosférou
- ionizační, možnost legování svaru, tavidlo je sypká zrnitá látka

Svařování elektrostruskové
- uplatňuje se u svařování velkých tl. materiálu, je to tavné svařování
- na počátku svařování hoří elektrický oblouk mezi elektrodou a základním materiálem, dojde k natavení materiálu a strusky
- po vytvoření tavné lázně (kov + struska) se elektroda odtavuje a natavuje se materiál (svařuje se)

Výhody: vysoká tepelná účinnost (až 80%), značná produktivita, svařují se kotlové pláště, velké celky z odlitých nebo vykovaných částí


SVAŘOVÁNÍ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM V OCHRANNÉM PLYNU – ATMOSFÉŘE
- elektroda je kovová, holá

MIG – Metal Inert Gas – inertní (netečný) plyn
MAG – Metal Aktiv Gas – aktivní plyn
WIG – Wolfram Inert Gas – inertní plyn – wolframová elektroda
TIG = WIG – Tungesten Inert Gas

Ochranné plyny
- chrání roztavenou lázeň před působením plynů
Argon – klidný a stabilní oblouk, dobře ionizovatelný
Helium – inertní plyn, velmi drahý, čistý jen při svařování MIG, zvyšuje teplotu lázně, svařování
austenických ocelí Al, Cu, Ni
CO2 – aktivní plyn, vstupuje do procesu svařování, částečně oxiduje tavnou lázeň, elektrody se zvýšeným
obsahem Mn a Si, stabilizuje hoření oblouku, nízká cena, svařování nelegovaných ocelí
O2 – množství do 5%, zvyšuje teplotu lázně, snižuje rozstřik kovu
NO – malé množství (0,03%), zabraňuje vzniku škodlivého ozónu

Metoda MAG
- svařování v ochranné atmosféře CO2 tavnou elektrodou
- používá se hlavně na svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, hlubší závar, vzniká velmi malé množství strusky, užívá se obrácené polarity, pro tenké plechy se používá magnetické tavidlo (do 3mm)
- ochranný plyn 85% Ar, 15% CO2
- výhody: nízká cena plynu, čistota pracovního prostředí, velká odtahovací rychlost elektrody, velká produktivita, velká bezpečnost proti vzniku póru

Metoda MIG
- svařování v ochranné atmosféře Ar tavnou elektrodou
- materiál tl. 30 až 50mm, svařování Al, Cu, Ti a jiné neželezné kovy
- svařování stejnosměrným proudem při kladné polaritě
Metoda WIG (TIG)
- svařování v ochranné atmosféře Ar netavnou elektrodou
- wolframová elektroda, která se netaví, upaluje se
- svařování ručně střídavým napětím (Al, Mg a jejich slitiny), stejnosměrným proudem (ocel, Cu, Ti a jejich slitiny)
- svařování s přídavným materiálem i bez


Tip: Vodo instalo Brno - Voda Topení Plyn, děkujeme.

Žádné komentáře:

Okomentovat