Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

43 – Tvářecí procesy z hlediska automatizace výrobních systémů

Rozdělení na:
- VS pro plošné tváření
- VS pro objemové tváření

Plošné tváření:
- problémy: - vysoká kadence strojů a krátký výrobní cyklus
- jednoduchá manipulační úloha s rovinným charakterem
- omezený pracovní prostor tvářecích lisů
- vysoké nároky na rychlost manipulačního zařízení
- malé nároky na přesnost, vysoké nároky na spolehlivost

Požadavky na manipulační zařízení:
Přes 80% operací lze zabezpečit manipulátory s 2° volnosti
- důraz na zkrácení pohybové sekvence
- velmi časté ??? s parciální vazbou PR (postupové lisy)
- nosnost PR nejčastěji 1-5 kg
- opakovatelná přesnost polohování 0,5-1,0 mm bývá postačující
- pneumatické a mechanické pohony

Trendy: Automatizované linky s radiálními manipulátory (lze i s robotem) víceramenné manipulátory s vnitřním pohonem. Automatizované tvářecí lisy se zabudovaným účelovým manipulátorem.

Objemové tváření:
- velmi těžké pracovní podmínky s tepelnou exposicí
- tepelné zatěžování mechanismů PR a úchopných hlavic
- rozsah hmotností

Požadavky na manipulační zařízení:
- PR 3-5° volnosti v prostoru
- ochrana mech. PR proti tepelné zátěži a znečištění
- robustnost a odolnost úchopných hlavic

Žádné komentáře:

Okomentovat