Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

54 - NC stroje

NC STROJE – číslicově řízené stroje
- programově řízené stroje
- řídící program – jednotlivé funkce a pohyby v časové posloupnosti
- automatizace – tvrdá nebo pružná
- použití programově řízených strojů: lisovací, obráběcí stroje a stroje pro dělení materiálu
- stroji je nutno dodat informace, které mohou být:
1) geometrické
- informace, které určují dráhu nástroje vzhledem k obrobku
2) technologické
- otáčky, řezná rychlost, posuv
- hloubka řezu je dána geometrickými informacemi
- výměna nástroje, spouštění řezné kapaliny
3) organizační
- informace, podle kterých je program organizován (začátek a konec programu)
- podprogramy

ŘÍZENÍ
1) řízení přetržité
- stavění souřadnic
- pravoúhlé řízení (u jednoduchých soustruhů)
2) řízení souvislé
- pohyb je řízen nejméně ve dvou souřadnicích současně
- dráha je složena z úseček (lineární interpolace – dráha je složena z jednotlivých úseček) a z kruhových oblouků (kruhová interpolace – dráha je složena z jednotlivých oblouků)
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM
- používá se pravoúhlý souřadnicový systém
PROGRAMOVÁNÍ DRÁHY CÍLOVÉHO BODU
1) absolutní programování G90
- každý bod je dán souřadnicemi od počátku (odpovídá kótování od základny)
2) přírustkové programování (inkrementální) G91
- poloha cílového bodu je dána změnou souřadnic (odpovídá řetězovému kótování), ∑∆x = 0

TVORBA PROGRAMU

- informace kódujeme do programového stavu
- programové slovo jsou zakódované informace
- technologické
- geometrické
- organizační
NC PROGRAM
G….přípravné funkce
M…pomocné funkce

- příklad programu, obrábění načisto

Žádné komentáře:

Okomentovat