Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

27 – Činnost řídícího počítače při CNC řízení, způsoby transformace souřadnic a přehled interpolačních metod

Při zhodnocení činnosti řídícího počítače je nutné si povšimnout
a) způsobu transformace souřadnic
b) interpolačních metod v procesu generování funkcí g(t)
Je možné rozlišovat dvě základní metody produkce
MULTI POINT řízení – řídící veličiny odebírány a ukládány do paměti jako sled žádaných hodnot
Dráhové CP – veličiny produkovány s menším počtem tzv. uzlových bodů a provázeny výpočtem křivky interpolace

Typ interpolace


Metody produkce řídících veličin


Žádné komentáře:

Okomentovat