Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

34 – Orientační výpočet

Uvažuje se nejhorší z možných poloh objektů (např. válcový se svislou osou), kdy síly jsou přenášeny pouze třením. Působení dynamických sil se zde uvažuje velmi zjednodušeně tak, že maximální zrychlení koncového členu činí a = 3g ve směru působící gravitační síly.

Bezpečnost držení za klidu se bere k = 2

Výsledná síla Fv = m.g.k = síla bezpečného držení + dynamická síla

Fv = m.g.k + m.a = m.g.2 + m.g.3 = m.g.5

Úchopná síla se spočte z rovnováhy objektů udržované třecími silami, pak se vypočtou normálové síly a podle tvaru ÚH se spočte Fu.
Výpočet hnací síly Fh se provede pomocí transformačních vztahů daného mechanismu, třecí síly v kinematických dvojicích lze zanedbat.
Radiální síly v úložných bodech – uvolňovací metoda

Zpřesnění – skutečný průběh zatěžujících sil včetně dynamických
Stanovení průběhu zatěžujících sil a vyjádření v lokálním souřadném systému.
- stanovení míry bezpečnosti
- výpočet dílčích sil F na principu superpozice

Žádné komentáře:

Okomentovat