Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

49a) - Základní vlastnosti materiálů a jejich zkoušení

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ A JEJICH ZKOUŠENÍ

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Hustota
ρ = m/V [kg.m-3]

Teplota tání a tuhnutí
= [K, °C]
Délková a objemová roztažnost
αL, αV

Tepelná vodivost
λ
Elektrická vodivost
- vodiče (dobré vod. – Au, Ag, Cu)
- nevodiče
- polovodiče (špatné vod. – Ni bronz)
- izolanty

Supravodivost
OK = -273°C
Magnetické vlastnosti
- feromagnetické kovy

Odolnost proti korozi
- žáruvzdorný – schopnost odolávat za zvýšené teploty
- žárupevnost – schopnost odolávat oxidaci za vyšší teploty při větším namáhání

MECHANICKÉ VLASTNOSTI
- schopnosti materiálu odolávat namáhání, vnější zatížení způsobí namáhání

- nejznámější mechanické vlastnosti – pevnost, tvrdost, pružnost, tvárnost
- mechanické vlastnosti ověřujeme při mechanických zkouškách, zkoušky lze provádět buď na strojních součástkách nebo zkušebních vzorcích
- zkušební tyče – průběh a vyhodnocení podle ČSN = porovnatelné

Rozdělení mechanických zkouše
k
- průběh zatížení
- statické – zatížení se nemění nebo rovnoměrně (zkouška tahem)
- dynamické
- rázové (zkouška rázem v ohybu)Tučné- cyklické – opakující se děj
- podle teploty
- za normální teploty (20 ± 10 °C)

MECHANICKÉ ZKOUŠKY STATICKÉ

ZKOUŠKA TAHEM
Diagram zkoušky tahemZKOUŠKY TVRDOSTI
- tvrdost materiálu – odpor materiálu proti vnikání cizího tělesa
- vrypové – tvrdost podle Martenze, HMa = síla na diamantový hrot, která vytvoří vryp v šířce 0,01
- vnikací – HB, HRx, HV


Zkušebním tělesem je pravidelný čtyřboký jehlan, je to nejpřesnější zkouška, univerzální, pro materiály měkké i tvrdé.

Žádné komentáře:

Okomentovat